Startsida | Vilka är vi? | Verksamhet | Aktuellt | Bli medlem | Länkar | Tidigare aktiviteter

 


Föreningen Tjolöholms vänner bildades 1997.
Vi är en stödförening, som vill bidra till att Tjolöholm utvecklas som högklassigt turistmål
samtidigt som de grundläggande natur- och kulturvärdena bevaras.

Detta sker i nära samarbete med Stiftelsen Tjolöholm och
dess medarbetare, liksom med kommun- och länsstyrelsen.

Tjolöholms slott med byggnader, mark och skog har genom sitt natursköna läge
blivit ett rekreations- och utflyktsmål för många människor.
Till Tjolöholm söker sig många naturälskare och turister från omgivande kommuner
och egendomen är således med sitt unika läge en ovärderlig tillgång för Kungsbacka - Västra Sverige

Föreningen leds av en styrelse, som väljs av medlemmarna på årsmöte.

Under verksamhetsåret 2017 och framtill årsmötet 2018 har styrelsen följande sammansättning.

Namn Uppdrag Telefon E-postadress
Marianne Nilsson Ordförande 0340 65 69 34, 076 147 42 27 nilsson.klappa@telia.com
Inge Andersson Vice ordförande 0300 54 40 03, 070 565 00 32 inge.andersson@svenskakyrkan.se
Bjarke Olsen Kassör 070 669 02 88 bjarke.olsen@telia.com
Eva Persson Sekreterare 070 288 48 42 eva99.persson@telia.com
Bertil Andersson Ledamot 0340 65 56 64, 070 714 35 90 bertil1177@icloud.com
Per-Olof Axelsson Ledamot 0300 612 00, 070 579 59 50 pelleax@telia.com
Lars Ottosson Ledamot 031 82 13 37, 070 608 58 28 ottlargbg@gmail.com
Mona Andersson Suppleant 073 025 23 12 krakan@live.se
Agnetha Ernegård Suppleant 073 658 55 79 aernegard@hotmail.com
Berit Willardsson Suppleant 070 326 77 81 bewill@telia.com
Ewe Blomqvist Adjungerad 031 26 34 16, 070 725 12 77 ewe.blomqvist@tele2.se
Hans Rosén Adjungerad 031 29 26 28, 070 329 26 28 hans.v.rosen@comhem.se
Inga-Lill Bengtsson Revisor 072 522 41 33 inga-lill.bengtsson@kungsbacka.se
Göran Jacobsson Revisor 0300 54 06 39 goranjacobsson@gmail.com
Bo Svensson Rev. Suppleant 0340 65 11 68, 070 562 95 44 bs.vitaberg@tele2.se
Boo Å Wallén Valberedning, sammankallande 031 93 71 73 boo.wallen@commserv.n.se
Erik Johansson Valberedning 0300 171 02 berta.johansson@comhem.se
Siv Nilsson Valberedning 0300 615 39, 072 246 57 06 siv.nils@telia.com
Senast uppdaterad 2017-10-20